Асоціація Оберіг ЦЗ

Метою асоціації є об'єднання громадян з третіх країн за межами Шенгенської зони, особливо з України.


Spolek Oberig CZ

Účelem spolku je sdružovat občany zejména ze třetích zemí mimo Schengenský prostor, především z Ukrajiny